Darowizna

Klub krótkofalarski SP2PHA w Stegnie przyjmie w darowiźnie:

Może komuś zalegają rzeczy niepotrzebne (zbędne), spróbujemy zagospodarować je i uczynić użytecznymi oraz ocalić od zapomnienia:

– stare radia krótkofalarskie,
-różnorodne urządzenia elektroniczne przydatne do majsterkowania,
-lub do drobnej naprawy
-utworzenia mini muzeum

Kontakt przez e-mail: sp2pha@stegna.org

Uroczyste zakończenie akcji dyplomowej „HF30JAN 30-lecie Radio Klubu JANTAR SP2PHA”

W dniu 30 września 2023 r. z inicjatywy Zarządu PZK OT16 odbyło się spotkanie krótkofalowców w Próchniku pod hasłem „Pożegnanie lata”. Pogoda dopisała, na spotkanie przybyło wielu krótkofalowców członków OT-16 PZK oraz niezrzeszonych w PZK z obszaru działania oddziału. Na spotkanie przybyli też Koledzy z sąsiednich OT. Miejscem spotkania była urokliwa baza należąca do Wojskowego Koła Łowieckiego „Odyniec” w Próchniku k/Elbląga.

Spotkanie stało się również okazją na podsumowanie akcji dyplomowej „HF30JAN 30-lecie Radio Klubu JANTAR SP2PHA”, którą zorganizował kierownik Klubu – Andrzej SQ2AJN przy wydatnej pomocy Kolegów. Wręczył on puchary, dyplomy i inne pamiątki zarówno tym, którzy rozdawali punkty, jak również tym którzy zdobyli ich największą liczbę.

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć.

Spotkanie krótkofalowców w ramach obchodów 50 rocznicy Gminy Stegna

Dnia 27 maja 2023 r. odbyło się spotkanie krótkofalowców należących do Żuławskiego Oddziału OT-16 PZK, w tym Radio Klubu „JANTAR” SP2PHA Stegna, jak również krótkofalowców niezrzeszonych, w ramach obchodów 50 rocznicy powstania Gminy Stegna. Celem było uczczenie jubileuszu oraz promocja Gminy Stegna. Spotkanie odbyło się w malowniczej miejscowości Rybina pod patronatem Pani Wójt Gminy Stegna Ewy Dąbskiej.

Impreza ta była również okazją do podsumowania zorganizowanego przez Radio Klub konkursu krótkofalarskiego, który polegał na nawiązaniu łączności ze stacjami rozdającymi litery i ułożeniu z nich hasła „STEGNA”. Zarząd Żuławskiego Oddziału OT–16 PZK przekazał na ręce Pani Wójt kwiaty oraz książkę o tematyce krótkofalarskiej, a otrzymał list gratulacyjny za udział w obchodach jubileuszu i całokształt działalności krótkofalarskiej. Uhonorowany listem gratulacyjnym oraz medalem za działalność klubową oraz współpracę na rzecz Gminy Stegna został kolega Andrzej SQ2AJN.

Pani Wójt opowiedziała parę słów o gminie a następnie wręczyła nagrody zwycięzcom wspomnianego konkursu:
Jankowi DL8EJG – za uzyskanie największej ilości punktów,
Marcinowi SQ2BXI – za największą ilość rozdanych punktów i liter,
oraz Magdalenie SP6ONA.

Upominki otrzymał każdy z 12 operatorów rozdających litery i punkty: Jurek SP2GUB, Włodek SP2HHX, Czesław SP2QCR, Adam SP2RIT, Andrzej SP2JFY, Stanisław SP2JJD, Andrzej SP2HOU, Zbyszek SQ2GCO, Włodek SP2MHS, Stanisław SP2XX i Andrzej SQ2AJN.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, przeprowadzono 3488 łączności z wieloma krajami z całego świata. Uczestnikom konkursu wypisano do tej pory 330 dyplomów.

Spotkanie uświetnił swoim występem Piotr SQ4MIK,który zagrał piękne melodie na cymbałach wileńskich.

Wielu kolegów zaprezentowało swoje różne urządzenia krótkofalarskie. W zjeździe uczestniczyli fani krótkofalarstwa wraz z rodzinami oraz mieszkańcy gminy. Spotkanie
odbyło się w miłej atmosferze przy kawie i słodkościach.

Opiekun/kierownik
Radio Klubu „JANTAR” SP2PHA
Andrzej SQ2AJN

Akcja radiowa z okazji 50-lecia Gminy Stegna

Organizator: Radio Klub „JANTAR” SP2PHA Stegna pad patronatem Urzędu Gminy Stegna.

Cel: Rozpropagowanie i poznanie naszej krainy Mierzei Wiślanej oraz Gminy Stegna.

Pasmo i emisje: 40 i 80 m SSB; CW zgodnych z Band Planem.

Termin: 06.05.2023 – 13.05.2023 r.

Warunki otrzymania dyplomu:

Dla stacji która uzbiera największą ilość punktów jest przewidziana NAGRODA + dyplom papierowy

Dyplom elektronicznydla każdego uczestnika konkursu i nasłuchowca, który ułoży hasło „STEGNA”

(oraz wykona obowiązkową łączność ze stacją okolicznościową HF50STE)

Uwaga:

  • Każdą łączność można powtarzać codziennie na pasmach HF SSB i CW w celu uzbierania największej ilości punktów.
  • Osoba, która zdobędzie NAGRODĘ, będzie powiadomiona i proszona o podanie aktualnego adresu.
  • Proszę nie wysłać logów !!! Wymagane jest przesłanie tylko przez stacje nasłuchowe zgłoszenia wraz ze znakiem danej stacji nasłuchowej i w tytule proszę wpisać Dyplom HF50STE  i przesłać e-maila na adres: sq2ajn@wp.pl.
  • Dyplomy po zakończeniu akcji dyplomowej.
  • Po zakończonej akcji dyplomy od 20 Maja 2023 do 31 Maja 2023r będzie można pobierać ze strony SP2PHA pod podanym linkiem.

Uwaga: Ułożenie hasła STEGNA i Łączność zestacją okolicznościową HF50STE obowiązkowa dla

wszystkich chcących uzyskać dyplom.

Punktacja:

Stacja ↓ okolicznościowa HF50STE (2 operatorów będą pracować na zmianę)

HF50STE + 5p. SSB + CW SP2GUB Jurek

HF50STE + 5p. SSB + CW SP2HHX Włodek

HF50STE 13.05.2023 przydziela 1 brakującą literę i 10 punktów

Wszystkie stacje przydzielają jednorazowo tylko 1 literę każda łączność przydziela 2 punkty

Hasło: STEGNA

litera emisja

S + 2p. -SSB SP2QCR Czesław

T + 2p. – SSB SP2RIT Adam2 operator SQ2BXI SSB + 2p.

E + 2p. – SSB + CW SP2JJD Stanisław 2 operator SP2JFYAndrzej SSB + CW 40 m + 2p.

G + 2p. – SSB + CW SP2HOU Andrzej 2 operator SQ2GCO Zbigniew SSB + 2p. od 10.05.2023r

N + 2p. – SSB + CW SP2XX Stanisław2 operator SP2MHS Artur SSB + 2p.

A + 2p. – SSB SQ2AJNAndrzej

Życzymy miłej zabawy radiowej – organizatorzy

Opracował SQ2AJN