Regulamin konkursu HF30JAN 30 lecie Radio Klubu „JANTAR” SP2PHA Stegna

Organizator: Radio Klub „JANTAR” SP2PHA i Gminny Ośrodek KulturyStegna.

Cel: Rozpropagowania szerszemu gronu naszej krainy Mierzei Wiślanej.

Pasmo i emisje: 40 i 80 m SSB, CW i w segmentach zgodnych z Band planem.

Termin konkursu: 20 24.09.2023 r. (5 dni)

Warunki otrzymania dyplomu:

  • Statuetka i dyplom drukowanydla uczestnika konkursu z największą ilością punktów w tym obowiązkowa łączność z HF30JAN oraz stacją klubową SP2PHA i ułożenie hasła „JAN”
  • Dyplom elektroniczny dla wszystkich uczestników konkursu, którzy zgromadzą minimum 30 punktów w tym obowiązkowa łączność z HF30JAN i ułożenie hasła „JAN”.
  • Nagroda niespodzianka (specjalna)
  • Statuetka i dyplom drukowany dla osoby, która przydzieli najwięcej ilości punktów.

Punktacja:

HF30JAN – (operator SP2GUB Jurek) i (operatorSP2RIT Adam) 4 p.stacja okolicznościowa

SP2PHA– (operator SQ2AJN Andrzej) 4 p.stacja klubowa

Stacje rozdające litery do hasła:

J -SP2JFY Andrzej i SP2JJDStanisław 2 p.

A -SP2QCR Czesław i SQ2BXI Marcin 2 p.

N -SP2XX Stanisław i SP2MHSArtur 2 p.

Uwaga:

  • Każdą łączność /nasłuchy można powtórzyć z tą samą stacją: na innym paśmie, inną emisją, innego dnia.
  • Osoba, która zdobędzie nagrodę będzie powiadomiona i proszona o podanie aktualnego adresu.
  • Dyplomy będą rozsyłane po zakończonej akcji dyplomowej drogą elektroniczną do pobrania.
  • Adres linku będzie podany ze stron kolegów rozdające litery i punkty oraz ze strony SP2PHA i SQ2AJN
  • Proszę nie wysyłać logów!
  • Jedynie nasłuchowcy i osoby, które będą miały trudności z pobraniem dyplomu proszę pisać bezpośrednio do mnie na adres: sq2ajn@wp.pl.