Spotkanie krótkofalowców w ramach obchodów 50 rocznicy Gminy Stegna

Dnia 27 maja 2023 r. odbyło się spotkanie krótkofalowców należących do Żuławskiego Oddziału OT-16 PZK, w tym Radio Klubu „JANTAR” SP2PHA Stegna, jak również krótkofalowców niezrzeszonych, w ramach obchodów 50 rocznicy powstania Gminy Stegna. Celem było uczczenie jubileuszu oraz promocja Gminy Stegna. Spotkanie odbyło się w malowniczej miejscowości Rybina pod patronatem Pani Wójt Gminy Stegna Ewy Dąbskiej.

Impreza ta była również okazją do podsumowania zorganizowanego przez Radio Klub konkursu krótkofalarskiego, który polegał na nawiązaniu łączności ze stacjami rozdającymi litery i ułożeniu z nich hasła „STEGNA”. Zarząd Żuławskiego Oddziału OT–16 PZK przekazał na ręce Pani Wójt kwiaty oraz książkę o tematyce krótkofalarskiej, a otrzymał list gratulacyjny za udział w obchodach jubileuszu i całokształt działalności krótkofalarskiej. Uhonorowany listem gratulacyjnym oraz medalem za działalność klubową oraz współpracę na rzecz Gminy Stegna został kolega Andrzej SQ2AJN.

Pani Wójt opowiedziała parę słów o gminie a następnie wręczyła nagrody zwycięzcom wspomnianego konkursu:
Jankowi DL8EJG – za uzyskanie największej ilości punktów,
Marcinowi SQ2BXI – za największą ilość rozdanych punktów i liter,
oraz Magdalenie SP6ONA.

Upominki otrzymał każdy z 12 operatorów rozdających litery i punkty: Jurek SP2GUB, Włodek SP2HHX, Czesław SP2QCR, Adam SP2RIT, Andrzej SP2JFY, Stanisław SP2JJD, Andrzej SP2HOU, Zbyszek SQ2GCO, Włodek SP2MHS, Stanisław SP2XX i Andrzej SQ2AJN.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, przeprowadzono 3488 łączności z wieloma krajami z całego świata. Uczestnikom konkursu wypisano do tej pory 330 dyplomów.

Spotkanie uświetnił swoim występem Piotr SQ4MIK,który zagrał piękne melodie na cymbałach wileńskich.

Wielu kolegów zaprezentowało swoje różne urządzenia krótkofalarskie. W zjeździe uczestniczyli fani krótkofalarstwa wraz z rodzinami oraz mieszkańcy gminy. Spotkanie
odbyło się w miłej atmosferze przy kawie i słodkościach.

Opiekun/kierownik
Radio Klubu „JANTAR” SP2PHA
Andrzej SQ2AJN