Historia Klubu

Historia reaktywacji klubu SP2PHA

Klub powstał we wrześniu 1992 roku. Założycielami klubu była grupa kolegów: Bolesław – SP2CCO, Wojciech – SQ2AJA, Zyga – SQ2AJI, Waldemar – SQ2AJS i to oni wybrali nazwę klubu, Radio Klub „Jantar” SP2PHA Stegna.

W krótkim czasie rozpropagowanie idei krótkofalarstwa w Stegnie spowodowało, że do klubu zaczęli napływać chętni do uprawiania radioamatorskiego hobby.

Przy przychylności władz Stegny klub wzbogacił się o radia Kenwood KF, UKF oraz anteny Yagi KF 3-elementową oraz antenę na 2m.

W 1994 roku klub został włączony w struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. Zadaniem klubu stało się od tej pory również propagowanie walorów turystycznych gminy i powiatu, poprzez łączności z całym światem oraz udział w licznych imprezach kulturalnych w terenie. Uczestniczyliśmy w rocznicy nadania praw miejskich Krynicy Morskiej, nadawaliśmy wielokrotnie z latarni morskiej oraz muzeum Stutthof, cyklicznie braliśmy udział w Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze.

Olbrzymi wpływ na „uśpienie” działalności klubu (2010-2015) miało odejście do krainy wiecznych DX-ów kolegów śp. Marian SP2WDM, Bolesław SP2CCO, Zyga SQ2AJI i Heniu SQ2HFS.

Pod koniec 2017 roku, dzięki zaangażowaniu kolegów krótkofalowców i wsparciu ze strony dyrektora Domu Kultury Pana Łukasza Niedźwiedzkiego, nastąpiła reaktywacja klubu z tym samym znakiem SP2PHA.

Wznowiona działalność klubu zaczęła się od napraw starych i instalowania nowych anten oraz wymiany fiderów. Praca kolegów zaowocowała licznymi udziałami w konkursach, zawodach oraz wyjazdami terenowymi. Możemy się również poszczycić nowymi adeptami krótkofalarstwa.

Dalsza działalność naszego klubu przewiduje udział w spotkaniach gminnych oraz powiatowych, wydarzeniach kulturalno-oświatowo-sportowych i obchodach rocznicowych w okolicy.

Ważnym aspektem działalności i promocji naszego klubu od września będzie nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Stegnie.

Opracował z materiałów historycznych i obecnych zdarzeń
Andrzej SQ2AJN