Spotkanie integracyjne

Dnia 22 października 2022 roku odbyło się spotkanie integracyjne Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-16). Spotkanie miało miejsce na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Bażantarni w Elblągu. Była okazja do wymiany doświadczeń, interesujących rozmów. Miło spędziliśmy czas przy ognisku w koleżeńskiej atmosferze.

Więcej zdjęć na stronie OT-16 PZK: https://ot16.pzk.org.pl/index.php/14-aktualnosci/123-bazantarnia

Wyjątkowa karta QSL

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH włączyło się w obchody 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, jednego z najstarszych wydziałów tej znanej w kraju i za granicą uczelni wyższej. Na najwyższym piętrze jednego z budynków Wydziału znajduje się siedziba klubu SP2PZH, którego członkami od początku lat 60. XX wieku byli głównie studenci i pracownicy uczelni. Obecnie członkami klubu są w większości trójmiejscy krótkofalowcy, którzy z uczelnią są związani jako jej absolwenci, pracownicy, studenci i sympatycy.

Z okazji i dla uczczenia 70-lecia macierzystego wydziału członkowie klubu SP2PZH zorganizowali akcję dyplomową, podczas której biorący w niej udział operatorzy z kraju i zagranicy za przeprowadzone łączności z członkami klubu oraz klubową stacją okolicznościową SN70ETI w dniach od 20 lutego do 31 maja br., po spełnieniu regulaminowych wymagań, mogli zdobyć pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej.

Niezależnie od tej akcji w dniu 26 maja 2022 r., począwszy od godz. 15.00 UTC został przeprowadzony w paśmie 80-metrowym, emisją SSB, konkurs, w którym dla operatorów pierwszych 70 stacji, którzy nawiązali łączność ze stacją SN70ETI, potwierdzono QSO kartą QSL w postaci płytki elektronicznej.

Również nasz Klub nawiązał stosowną łączność i właśnie otrzymaliśmy tę wyjątkową kartę QSL, za którą serdecznie dziękujemy!

Klub otrzymał darowiznę

Klub SP2PHA otrzymał w darowiźnie poniżej wymienione urządzenia:

Odbiornik R-311 – lampowy, przenośny z ekonomicznym zasilaniem, przeznaczony do odbioru słuchowego sygnałów telefonicznych i telegraficznych, w zakresie częstotliwości od 1 do 15MHz (300 – 20m). Wszedł na wyposażenie Wojska Polskiego w połowie lat 50-tych.  Oprócz typowego zastosowania, jako odbiornik przenośny, spotykany był często na węzłach łączności, ruchomych stanowiskach dowodzenia oraz jako odbiornik dodatkowy (rezerwowy) radiostacji średnich mocy. Produkcja radziecka.

Radiostacja RADMOR 315  obejmuje częstotliwości 3 – 160 MHz, w starszej wersji  na tranzystorach germanowych radiostacje te posiadały bardzo dobrą czułość, ponieważ tor odbiornika w całości zrealizowany był na importowanych niskoszumnych tranzystorach serii AF139, AF124 i AF106 wykonanych w technologii MESA.

Odbiornik R-326 – odbiornik krótkofalowy produkcji radzieckiej, wszedł na wyposażenie Wojska Polskiego na początku lat 70-tych ub. wieku. Zbudowany jest wyłącznie na germanowych elementach półprzewodnikowych i lampach subminiaturowych. Po zamknięciu osłony przedniej i tylnej jest w pełni hermetyczny, utrzymuje się na wodzie (pływa).

Odbiornik SAIT Electronics MR 14501 DSB /SSB – z podwójną konwersją, obejmujący 10 – 30000 kHz, A1, A2, A3, A3H-J, F1. Cyfrowy syntezator częstotliwości, kroki 100 Hz, wejście klawiatury częstotliwości bezpośredniej, cyfrowy wyświetlacz częstotliwości, wzmocnienie RF, przełączane AGC, przełączany preselektor z 6 zakresami, częstotliwości niebezpieczeństwa 500 i 2182 kHz z bezpośrednim dostępem. 

Oscyloskop analogowy radziecki C1-55 – to przyrząd pomiarowy służący do obserwacji na ekranie sygnałów elektrycznych doprowadzonych do gniazd wejściowych w postaci tzw. przebiegów. Przyrządy te dynamicznie wykreślają zmieniające się w czasie sygnały elektryczne we współrzędnych Kartezjańskich. Na osi „Y” (pionowej) oscyloskopu wykreślane jest napięcie, na osi „X” (poziomej) przedstawiony jest czas. Wynikowy wykres napięcia w funkcji czasu pokazuje obraz sygnału wejściowego i jest zwykle określany, jak już wspomnieliśmy wyżej jako „przebieg”.

Oscyloskop działa – po podłączeniu do generatora rysuje przebiegi, jak widać na zdjęciach. W zestawie kabel zasilający oraz wydrukowana instrukcja obsługi po rosyjsku. W instrukcji znajdują się schematy oraz rysunki płytek PCB. Jest to oscyloskop dwu strumieniowy, czyli w tej funkcji jako unikat.

Oscyloskop jest jednym z najważniejszych przyrządów pomiarowych stosowanym przez inżynierów elektroników w laboratoriach do testowania i weryfikowania, oraz do lokalizacji uszkodzonych podzespołów. Produkcja radziecka, stosowany w Wojsku Polskim.