Akcja radiowa z okazji 50-lecia Gminy Stegna

Organizator: Radio Klub „JANTAR” SP2PHA Stegna pad patronatem Urzędu Gminy Stegna.

Cel: Rozpropagowanie i poznanie naszej krainy Mierzei Wiślanej oraz Gminy Stegna.

Pasmo i emisje: 40 i 80 m SSB; CW zgodnych z Band Planem.

Termin: 06.05.2023 – 13.05.2023 r.

Warunki otrzymania dyplomu:

Dla stacji która uzbiera największą ilość punktów jest przewidziana NAGRODA + dyplom papierowy

Dyplom elektronicznydla każdego uczestnika konkursu i nasłuchowca, który ułoży hasło „STEGNA”

(oraz wykona obowiązkową łączność ze stacją okolicznościową HF50STE)

Uwaga:

  • Każdą łączność można powtarzać codziennie na pasmach HF SSB i CW w celu uzbierania największej ilości punktów.
  • Osoba, która zdobędzie NAGRODĘ, będzie powiadomiona i proszona o podanie aktualnego adresu.
  • Proszę nie wysłać logów !!! Wymagane jest przesłanie tylko przez stacje nasłuchowe zgłoszenia wraz ze znakiem danej stacji nasłuchowej i w tytule proszę wpisać Dyplom HF50STE  i przesłać e-maila na adres: sq2ajn@wp.pl.
  • Dyplomy po zakończeniu akcji dyplomowej.
  • Po zakończonej akcji dyplomy od 20 Maja 2023 do 31 Maja 2023r będzie można pobierać ze strony SP2PHA pod podanym linkiem.

Uwaga: Ułożenie hasła STEGNA i Łączność zestacją okolicznościową HF50STE obowiązkowa dla

wszystkich chcących uzyskać dyplom.

Punktacja:

Stacja ↓ okolicznościowa HF50STE (2 operatorów będą pracować na zmianę)

HF50STE + 5p. SSB + CW SP2GUB Jurek

HF50STE + 5p. SSB + CW SP2HHX Włodek

HF50STE 13.05.2023 przydziela 1 brakującą literę i 10 punktów

Wszystkie stacje przydzielają jednorazowo tylko 1 literę każda łączność przydziela 2 punkty

Hasło: STEGNA

litera emisja

S + 2p. -SSB SP2QCR Czesław

T + 2p. – SSB SP2RIT Adam2 operator SQ2BXI SSB + 2p.

E + 2p. – SSB + CW SP2JJD Stanisław 2 operator SP2JFYAndrzej SSB + CW 40 m + 2p.

G + 2p. – SSB + CW SP2HOU Andrzej 2 operator SQ2GCO Zbigniew SSB + 2p. od 10.05.2023r

N + 2p. – SSB + CW SP2XX Stanisław2 operator SP2MHS Artur SSB + 2p.

A + 2p. – SSB SQ2AJNAndrzej

Życzymy miłej zabawy radiowej – organizatorzy

Opracował SQ2AJN